15
marzec
2022

UWAGA AWARIA

Plada  Sp. z o.o. informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej spowodowanej przez firmę zewnętrzną  nastąpi przerwa w dostawie wody w Brynicy przy ul. Opolska nr 14-57. Nasi pracownicy pracują nad jak najszybszym usunięciem awarii i przywróceniem dostawy wody. Za utrudnienia z góry przepraszamy!

Categories: Komunikaty

04
styczeń
2022

NIELEGALNY POBÓR WODY!

 

NIELEGALNY POBÓR WODY!

Nasi pracownicy serwisujący przydomowe przepompownie ścieków notorycznie napotykają widoczne ślady użytkowania hydrantów na terenie Gminy Łubniany, co wskazuje na nielegalny pobór wody przez osoby trzecie. Przypominamy, że nielegalny pobór wody z hydrantu jest kradzieżą wody!

Informujemy, że zgodnie z prawem (USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi 5.000 zł.
Tylko eliminując proceder kradzieży wody z hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców .

Categories: Komunikaty

[12 3 4 5  >>