10
styczeń
2017

PRZYPOMINAMY O ZABEZPIECZENIU INSTALACJI I WODOMIERZY PRZED MROZAMI.

      Plada Sp. z o.o. przypomina swoim odbiorcom w związku z licznymi awariami, o obowiązku zabezpieczenia instalacji, oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. Pozwoli to uniknąć sytuacji zamarznięcia instalacji lub zamarznięcia wody w wodomierzu, na skutek których może dojść do niespodziewanych przerw w dostawie wody do domu. Zgodnie z umową zawartą z Naszym przedsiębiorstwem, koszt usunięcia szkody powstałej w wyniku nienależytego zabezpieczenia urządzeń wod-kan przed czynnikami atmosferycznymi - ponoszą właściciele nieruchomości.

 

Categories: Komunikaty

09
styczeń
2017

OGŁOSZENIE-PRZERWA W DOSTAWIE WODY DĘBIE ,FALMIROWICE, SUCHY BÓR i LĘDZINY

Plada Sp.z o.o. informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 09.01.2017r. od godz. 18:00 do jutra tj. 10.01.2017r. godz. 6:00 z powodu awarii wodociągu, w miejscowościach Dębie, Falmirowice, Suchy Bór i Lędziny nastąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.

Categories: Komunikaty

05
styczeń
2017

MIESIĄCE ROZLICZEŃ ZA WODĘ I ŚCIEKI W 2017R.

Plada Sp. z o.o. informuje, że terminy rozliczeń za wodę i ścieki dla poszczególnych miejscowości Gminy Chrząstowice w roku 2017 r. pozostają bez zmian.:

1. Suchy Bór - styczeń, kwiecień, lipiec, październik
2. Lędziny - styczeń, kwiecień, lipiec, październik
3. Dębska Kuźnia - styczeń, kwiecień, lipiec, październik
4. Dębie - luty, maj, sierpień, listopad
5. Chrząstowice - luty, maj, sierpień, listopad
6. Falmirowice - luty, maj, sierpień, listopad
7. Daniec - marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
8. Dąbrowice - marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
9. Niwki - marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

Categories: Komunikaty

20
grudzień
2016

Życzenia Świąteczne.

Categories: Komunikaty

01
grudzień
2016

NOWE STAWKI ZA DOSTARCZANIE WODY NA TERENIE GMINY CHRZĄSTOWICE NA ROK 2017

       W dniu 30.11.2016r. podczas XI posiedzenia Komisji Rolnictwa Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska - Rady Gminy w Chrząstowicach, komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała Wniosek Taryfowy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Chrząstowice w roku 2017, przedłożony Wójtowi Gminy przez PLADA Sp. z o.o. Wniosek ten wprowadza od 01.01.2017 r. nowe stawki opłat za wodę dla mieszkańców Gminy Chrząstowice określone w załączonej tabeli.

Categories: Komunikaty

17
listopad
2016

TELEFONY ALARMOWE

Nasze telefony alarmowe/pogotowie wod-kan
tel. stacjonarny 77 40 78 076 ( w godz. pracy biura) 
kom. 533 300 380 lub 690 909 206

 

Categories: Komunikaty

14
listopad
2016

ODCZYTY WODOMIERZY

Plada Sp. z o.o. informuje, że rozpoczęły się odczyty wodomierzy w miejscowościach Dębie, Chrząstowice i Falmirowice. Odczyty prosimy podawać mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź telefonicznie pod nr telefonu 77 407 80 76 ( w godzinach pracy biura) lub sms 530 690 006.

Categories: Komunikaty

03
listopad
2016

NOWA STUDNIA NA SUW DĘBSKA KUŹNIA

 

        Rozpoczęto prace związane z budową studni głębinowej nr 2A na terenie SUW Dębska Kuźnia . Zastąpi ona starą studnię nr 2, eksploatowaną od 1978 roku, a która uległa zasypaniu na początku roku 2016.

       Zadanie jest finansowane z budżetu Gminy Chrząstowice, a nowy odwiert będzie gotowy do końca roku 2016. Budowa trzeciego otworu studziennego na SUW Dębska Kuźnia ma zabezpieczyć dobowe zapotrzebowanie na wodę pitną dla mieszkańców Gminy Chrząstowice, oraz zapewnić ciągłość dostaw wody w razie awarii już istniejących otworów studziennych. Nowa studnia będzie mieć głębokość 82m i średnicę 16cali. Przewiduje się, że wydajność studni wyniesie około 100m /h.

Categories: Komunikaty

10
styczeń
2017

AWARIA SIECI WODOCIĄGOWEJ NAD RZEKĄ JEMIELNICA.

      W dniu wczorajszym do godziny 22.30 trwało usuwanie awarii wodociągowej na rurociągu pomiędzy Chrząstowicami i Suchym Borem. Na skutek niskich temperatur uszkodzeniu uległa sieć wodociągowa biegnąca nad rzeką Jemielnica. W ramach prac serwisowych zdemontowano ok. 20 mb. rurociągu PVC DN 160, ułożonej w stalowej rurze osłonowej DN400 - w jej miejsce wprowadzono nowy rurociąg PEHD DN160. Na czas prac bez wody pozostawali mieszkańcy miejscowości Lędziny i Suchy Bór.

 

 

 

 

 

 

 

Categories: Komunikaty

05
styczeń
2017

Wymiana wodomierzy na terenie Gminy Chrząstowice.

     Plada Sp. z o.o. informuje, że na terenie Gminy Chrząstowice prowadzona jest obecnie wymiana wodomierzy na wodomierze z nakładką radiową. Usługa ta jest nieodpłatna.  Podstawowe zalety systemu zdalnego odczytu wodomierzy to odczyt wskazań z wodomierza bez potrzeby wchodzenia do lokali i zdalne wykrywanie wszelkich uszkodzeń wodomierzy, oraz uszkodzeń na wewnętrznej sieci klienta. 
Pracownicy zawsze poruszają się oznakowanym samochodem i ubrani są w firmowe ubrania. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt nr tel. do biura 77 40 78 076 lub kom. 501 238 117.

Categories: Komunikaty

23
grudzień
2016

NASZE REALIZACJE W 2016 ROKU.

         Zakończono prace budowlane w ramach rozbudowy sieci wodociągowej na ul. Krośnickiej w Dańcu, polegające na budowie wodociągu PEHD DN110 o długości 52m. Nowe sieci będą zaopatrywać w wodę nowo wybudowane budynki mieszkalne na ul. Krośnickiej.

 

Categories: Komunikaty

07
grudzień
2016

ODCZYTY GRUDZIEŃ 2016R.

     Plada Sp. z o.o. informuje, że w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2017 r. nowych stawek opłat za wodę, w grudniu 2016 r. na terenie całej Gminy Chrząstowice będą prowadzone odczyty wodomierzy. 

Categories: Komunikaty

29
listopad
2016

NASZE REALIZACJE W 2016 ROKU.

        Na zlecenie WiK Opole Sp. z o.o. Nasza spółka realizuje awaryjną wymianę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Drobiarskiej w Opolu. W zakresie prac jest wykonanie 25m kanalika grawitacyjnego z rur kamionkowych DN400, montaż studni polimerobetonowej DN1500, oraz prace towarzyszące.

 

 

Categories: Komunikaty

16
listopad
2016

OGŁOSZENIE- CZASOWE PRZERWY W DOSTAWIE WODY I SPADKI CIŚNIENIA.

           Plada Sp. z o.o. informuje że w dniu 17.11.2016r. w godzinach od 08:00 do 15:00, w związku z pracami modernizacyjnymi na sieci energetycznej przez firmę Tauron mogą występować czasowa przerwy w dostawie wody lub spadki ciśnienia na terenie miejscowości Lędziny; Suchy Bór; Dębska Kuźnia; Chrząstowice, Falmirowice i Dębie, związane z przełączeniami na zasilanie awaryjne z agregatu urządzeń na SUW Dębska Kuźnia. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy.

 

Categories: Komunikaty

04
listopad
2016

Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Zawadzkiej w Dębskiej Kuźni.

Rozbudowa  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Zawadzkiej w Dębskiej Kuźni.

       Prowadzone są prace budowlane w ramach rozbudowy  sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. Zawadzkiej w Dębskiej Kuźni, polegające na budowie wodociągu PEHD DN90 o długości 140m, oraz sieci kanalizacji sanitarnej  tłocznej PEHD DN63 o długości 140m. Nowe sieci będą zaopatrywać  w wodę i odprowadzać ścieki z nowo wybudowanych budynków mieszkalnych na ul. Zawadzkiej.

Categories: Komunikaty

<<  17 18 19 20 21 [2223  >>