14
maj
2018

CENY WODY I ŚCIEKÓW BEZ PODWYŻEK

     Inwestowanie w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną oraz optymalizacja kosztów przedsiębiorstwa - przynosi efekty w postaci zamrożenia cen usług wod-kan dla mieszkańców Gminy Chrząstowice 🙂🙂 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oddział w Gliwicach w drodze decyzji administracyjnej zatwierdziło taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Chrząstowice na lata 2018-2021. Zatwierdzone taryfy utrzymują na obecnym poziomie stawki cen wody i ścieków dla wszystkich odbiorców w Gminie Chrząstowice. W zakresie opłat abonamentowych niezmienne zostają stawki tych opłat dla odbiorców indywidualnych; nieco więcej abonamentu zapłacą odbiorcy instytucjonalni i przemysłowi. Zmiana formalną w nowych taryfach będzie okres naliczania opłat abonamentowych z obowiązujących obecnie okresów miesięcznych, na cykle rozliczeniowe obowiązujące dla poszczególnych grup taryfowych. 
Stawki cen wody i ścieków planujemy utrzymać na niezmiennym poziomie przez trzy kolejne lata, należy trzymać kciuki, żeby pozwoliły na to także czynniki makroekonomiczne.


  • Tags: bezmian, bezpodwyżek, Chrząstowice, Daniec, Dębie, Dębska Kuźnia, Falmirowice, gmina, Gmina Chrząstowice, Lędziny, Niwki, Plada, ścieki, Suchy Bór, Taryfa, Wody Polskie

Categories: Komunikaty