20
czerwiec
2017

KRADZIEŻE WODY - ZAGROŻONE SĄ KARĄ GRZYWNY W WYSOKOŚCI DO 5000 zł.

       W  związku ze stwierdzeniem w ostatnim okresie przez pracowników PLADA SP. z o.o. kilku przypadków nielegalnego poboru wody z hydrantów (np. do napełniania przydomowych basenów) informujemy, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Art. 28 pkt 1 "Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych podlega karze grzywny do 5000 zł." Przypominamy, że hydranty ppoż. są urządzeniami mającymi zapewnić bezpieczeństwo pożarowe w Naszej gminie, a nie służą do celów komercyjnych, a każdy stwierdzony fakt nielegalnego poboru wody będzie zgłaszany na policję jako kradzież. Pobór wody z hydrantu powoduje również miejscowe spadki ciśnienia w sieci wodociągowej, co jest szczególnie uciążliwe w okresie wysokich temperatur dla okolicznych odbiorców wody, stąd prosimy mieszkańców o zgłaszanie takich sytuacji pod nr tel. 536312949 lub 501238117.

 

Categories: Komunikaty