05
styczeń
2017

MIESIĄCE ROZLICZEŃ ZA WODĘ I ŚCIEKI W 2017R.

Plada Sp. z o.o. informuje, że terminy rozliczeń za wodę i ścieki dla poszczególnych miejscowości Gminy Chrząstowice w roku 2017 r. pozostają bez zmian.:

1. Suchy Bór - styczeń, kwiecień, lipiec, październik
2. Lędziny - styczeń, kwiecień, lipiec, październik
3. Dębska Kuźnia - styczeń, kwiecień, lipiec, październik
4. Dębie - luty, maj, sierpień, listopad
5. Chrząstowice - luty, maj, sierpień, listopad
6. Falmirowice - luty, maj, sierpień, listopad
7. Daniec - marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
8. Dąbrowice - marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień
9. Niwki - marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień

  • Tags: Gmina Chrząstowice, Plada, rozliczenia, ścieki, woda

Categories: Komunikaty