04
styczeń
2022

NIELEGALNY POBÓR WODY!

 

NIELEGALNY POBÓR WODY!

Nasi pracownicy serwisujący przydomowe przepompownie ścieków notorycznie napotykają widoczne ślady użytkowania hydrantów na terenie Gminy Łubniany, co wskazuje na nielegalny pobór wody przez osoby trzecie. Przypominamy, że nielegalny pobór wody z hydrantu jest kradzieżą wody!

Informujemy, że zgodnie z prawem (USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi 5.000 zł.
Tylko eliminując proceder kradzieży wody z hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców .

Categories: Komunikaty