14
lipiec
2021

NIELEGALNY POBÓR WODY!

 

NIELEGALNY POBÓR WODY‼️
Na Stacji Uzdatniania Wody w Kobylnie w dniu dzisiejszym odnotowano chwilowy wzrost poboru wody. Intensywny pobór z hydrantu ma ogromny wpływ na ciśnienie wody oraz pogorszenie się jakości wody w sieci wodociągowej w miejscowościach zasilanych przez SUW Kobylno, a w skrajnych przypadkach może powodować nawet jej braki.
Nielegalny pobór wody z hydrantu jest kradzieżą wody!
 
Informujemy, że zgodnie z prawem (USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków) grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi 5.000 zł.
Tylko eliminując proceder kradzieży wody💦 z hydrantów, możemy zapewnić niezawodność i komfort dostaw wody dla wszystkich mieszkańców🏡.

Categories: Komunikaty