21
grudzień
2017

PODSUMOWANIE ROKU 2017

Nasza firma nie tylko produkuje wodę, ale usuwa również awarie przyłączy i przydomowych przepompowni ścieków. W roku 2017r. usunęliśmy na terenie Gminy Chrząstowice, aż 873 awarie kanalizacyjne i 168 awarii wodociągowych.

  • Tags: awaria, Chrząstowice, Dębie, Dębska Kuźnia, Falmirowice, Gmina Chrząstowice, Lędziny, Plada, woda

Categories: Komunikaty