14
listopad
2017

PRZYPOMINAMY O ZABEZPIECZENIU INSTALACJI I WODOMIERZY PRZED MROZAMI.

Plada Sp. z o.o. przypomina swoim odbiorcom o obowiązku zabezpieczenia instalacji, oraz wodomierza przed działaniem niskich temperatur. Wodomierze często znajdują się w nieogrzewanych pomieszczeniach. W czasie zimy grozi to „rozsadzeniem” wodomierza i przyłącza przez lód, a w efekcie zalaniem pomieszczeń. Zgodnie z umową zawartą z Naszym przedsiębiorstwem, koszt usunięcia szkody powstałej w wyniku nienależytego zabezpieczenia urządzeń wod-kan przed czynnikami atmosferycznymi - ponoszą właściciele nieruchomości.

  • Tags: awaria, Chrząstowice, Dębie, Dębska Kuźnia, Falmirowice, frozen, Gmina Chrząstowice, mróz, Plada, woda, wyciek

Categories: Komunikaty