25
kwiecień
2020

SERWIS POMP GŁĘBINOWYCH SUW Dębska Kuźnia

      Przed okresem zwiększonego zapotrzebowania na wodę 🌞PLADA SP. z o.o. dokonuje corocznego przeglądu studni głębinowych i serwisu pomp głębinowych na terenie Gminy Chrząstowice. Nasi monterzy serwisowali studnię głębinową nr 3 na stacji uzdatniania wody Dębska Kuźnia o głębokości 73 mb i wydajności do 110m3/godzinę🔧💦👍

Dzięki regularnym serwisom notujemy mniej awarii urządzeń zaopatrzenia w wodę, a tym samym ograniczamy ilość przerw w dostawach wody.

 

  • Tags: Chrząstowice, Dębska Kuźnia, gmina, Gmina Chrząstowice, Plada, serwis, sezon, water, woda

Categories: Komunikaty