11
czerwiec
2018

Wyciek wody na terenie miejscowości Niwki.

      Plada Sp. z o.o. odnotowała na Stacji Uzdatnia Wody w Niwkach duże zużycia wody świadczy to o możliwej awarii na sieci wodociągowej na terenie miejscowości Niwki. Aktualnie trwają poszukiwania ewentualnego miejsca ubytku wody. Zwracamy się do mieszkańców Niwek o zwrócenie szczególnej uwagi na zastoiska wody i sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji wodociągowej na prywatnych posesjach. Jeżeli zauważą Państwo wyciek wody i mają podejrzenia, że pochodzi ona z sieci wodociągowej, prosimy o zgłoszenie tego zdarzenia pod numer telefonu 501 238 117 lub 77 40 78 076.

Categories: Komunikaty