25
październik
2017

Zakończenie prac na ul. Ozimskiej w Chrząstowicach.

Zakończono prace związane z budową bajpasu ścieków sanitarnych wzdłuż ulicy Ozimskiej w Chrząstowicach.

W ramach tej inwestycji wybudowano :
- sieć kanalizacyjną w systemie ciśnieniowym z rur PE o śr. 160-225mm o długości ok. 1297mb;
-sieć kanalizacyjną w systemie grawitacyjnym z rury PVC o śr. 200mm o długości ok. 13mb
- studnie rozprężną o śr. ok. 1000mm.

Nowy rurociąg rozwiąże problem odorów w kanalizacji grawitacyjnej w ul. Ozimskiej i przyległych ulicach.

 

 

 

  • Tags: bajpas, Chrząstowice, Gmina Chrząstowice, Plada, Polna, przepompownia, ścieki, siec, sieć kanalizacyjna, studnia, woda

Categories: Komunikaty