Wzór umowy na dostawę wody pitnej na terenie Gminy Chrząstowice

15. 12. 20

Od 1 stycznia 2013r. PLADA Sp. z o.o. rozpocznie podpisywanie nowych umów na dostawę wody pitnej z klientami z terenu Gminy Chrząstowice. Informujemy jednocześnie, że podpisanie umowy z nowym przedsiębiorstwem wodociągowym jest niezbędne dla dostarczania wody pitnej do poszczególnych Odbiorców, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 7 czerwca 2011 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747).

 

Chrząstowice – projekt umowy o dostawy wody pitnej (pdf):

Załącznik do umowy. Wyciąg z taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę: