Taryfy

15. 12. 13

Taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków dla gminy Chrząstowice:

Ceny i stawki opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Łubniany w okresie 22.04.2021 – 21.10.2022

 

Ceny i stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Łubniany w okresie 22.04.2021 – 21.10.2022

 

Taryfy w okresie od 20.03.2020 - 19.03.2023

 

Taryfa do pobrania obowiązująca od 26.05.2018 do 08.06.2021

 Pełna AKTUALNA TARYFA do pobrania (od 01.07.2017):

Poprzednia TARYFA do pobrania (2017):

Stara TARYFA do pobrania (2016):

Tabela A. Wysokość cen za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w 2017 roku

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena/stawka Jednostka miary
Netto z VAT
1. Grupy W1, W1a, W2, W2a, W3, W3a, W4 Cena za 1 m3 dostarczonej wody 3,24 3,50 zł/m3

 

Tabela B. Wysokość stawek opłaty abonamentowej

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Cena/stawka Jednostka miary
Netto z VAT
1. Grupa W1 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych zużywających wodę na cele socjalno-bytowe oraz odprowadzających ścieki bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 4,69 5,07 zł/wodomierz główny/miesiąc
2. Grupa W1a obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych zużywających wyłącznie wodę na cele socjalno-bytowe rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 4,74 5,12 zł/wodomierz główny/miesiąc
3. Grupa W2 obejmuje odbiorców wody przemysłowych i poza przemysłowych oraz odprowadzających ścieki bytowe na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 4,84 5,23 zł/wodomierz główny/miesiąc
4. Grupa W2a obejmuje odbiorców wyłącznie wody przemysłowych i poza przemysłowych na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 4,95 5,35 zł/wodomierz główny/miesiąc
5. Grupa W3 obejmuje odbiorców wody przemysłowych i poza przemysłowych oraz odprowadzających ścieki bytowe na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 4,77 5,15 zł/wodomierz główny/miesiąc
6. Grupa W3a obejmuje odbiorców wyłącznie wody przemysłowych i poza przemysłowych na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 4,83 5,22 zł/wodomierz główny/miesiąc
7. Grupa W4 obejmuje Gminę, która wnosi opłaty za pobór wody do celów określonych w art 22 ustawy rozliczana wg Regulaminu Dostarczania Wody na Terenie Gminy Chrząstowice 0,00 0,00 zł/wodomierz główny/miesiąc

 

Tabela C. Stawki opłat za przyłączenie do urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych:

Lp. Rodzaj stawki Cena/stawka Jednostka miary
Netto z VAT
1. Opłata za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 70,00 86,10 zł/przyłącze
2. Stawka za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych 95,00 118,75 zł/przyłącze

 

Tabela D. Stawki opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

Lp. Taryfowe grupy odbiorców Cena zł/m3 Stawka opłaty abonamentowej zł/punkt poboru/miesiąc
netto brutto netto brutto
1 S1 obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na cele socjalno-bytowe rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 6,69 7,23 3,10 3,35
2 S1a obejmuje gospodarstwa domowe, właścicieli, zarządców budynków wielorodzinnych odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe na cele socjalno-bytowe rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 6,69 7,23 3,10

3,35

 

3 S2 obejmuje odbiorców przemysłowych i poza przemysłowych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 6,69 7,23 5,60 6,05
4 S2a obejmuje odbiorców wyłącznie przemysłowych i poza przemysłowych odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 1 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 6,69 7,23 5,60 6,05
5 S3 obejmuje odbiorców przemysłowych i poza przemysłowych odprowadzających ścieki bytowe oraz zużywających wodę na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków na podstawie wskazań wodomierza głównego w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 6,69 7,23 5,60 6,05
6 S3a obejmuje odbiorców wyłącznie przemysłowych i poza przemysłowych odprowadzających wyłącznie ścieki bytowe na inne potrzeby niż gospodarstwa domowe, przeznaczonej do spożycia lub na cele socjalno-bytowe np. placówki opiekuńczo-wychowawcze i oświatowe, hotele, sklepy, ośrodki zdrowia, zakłady usługowe i pozostałych, rozliczanych za ilość zużytej wody na podstawie wskazań wodomierza głównego rozliczani w 3 miesięcznym cyklu rozliczeniowym. 6,69 7,23 5,60

6,05

 

 

Załącznik nr 1

Do umowy na zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

CENY I STAWKI OPŁAT  ZA ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY ŁUBNIANY
W OKRESIE 22.04.2021 – 21.10.2022