eBOK

zaloguj się

533 300 380

telefon alarmowy

KONTROLE PRZYDOMOWYCH STUDNI I ZESTAWÓW HYDROFOROWYCH W MIEJSCOWOŚCI SUCHY BÓR

maj 25, 2023

W związku ze stwierdzonym w dniu 24.05.2023r. skażeniem mikrobiologicznym wody w wodociągu publicznym Dębska Kuźnia, w punkcie poboru próbek Przedszkole Suchy Bór. Informujemy, że służby techniczne Plada Sp. z o.o. prowadzą kontrolę przydomowych studni głębinowych oraz wewnętrznych instalacji hydroforowych na terenie posesji w miejscowości Suchy Bór. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem instalacje wodociągowe z przydomowych studni nie mogą być łączone z instalacjami wodociągowymi zasilanymi z wodociągu Gminnego, a zestawy hydroforowe odpowiadające za powstawanie ścieków winne być zgłoszone do przedsiębiorstwa wodociągowego. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w wykonaniu wewnętrznych instalacji wodociągowych lub braku możliwości przeprowadzenia takich kontroli przez Naszych pracowników, sprawy będziemy zgłaszać do organów ścigania.

Zobacz też

AWARIA- GMINA CHRZĄSTOWICE

Plada Sp. z o. o., informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej spowodowaną pracami firmy zewnętrznej, w dniu dzisiejszym mogą występować chwilowe przerwy w dostawie wody lub spadki ciśnienia w miejscowościach: Dębska Kuźnia, Dębie, Lędziny, Chrząstowice i...

czytaj dalej

GMINA CHRZĄSTOWICE- KOMUNIKAT

W związku z komunikatem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu o braku przydatności wody do spożycia z ujęcia lokalnego w Ośrodku Szkoleniowo -Wypoczynkowym "Suchy Bór" przy ul. Pawlety 26 w Suchym Borze, Plada Sp. z o.o. informuje, że komunikat dotyczy jedynie...

czytaj dalej

Nowy E-BOK


Zapraszamy do skorzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta!

Zaloguj się już dziś!

This will close in 0 seconds