eBOK

zaloguj się

533 300 380

telefon alarmowy

Zmiana taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łubniany na okres 3 lat

kwi 21, 2023

Decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GL.RZT.70.16.2023, w miesiącu kwiecień 2023 zmianie ulegną stawki cen i opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łubniany. Decyzja związana jest z podwyższeniem opłat za odbierane ścieki z terenu gminy przez Wodociągi i Kanalizację w Turawie Sp. z o.o.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-rzt-70-16-2023.html

Zobacz też

AWARIA- GMINA CHRZĄSTOWICE

Plada Sp. z o. o., informuje, że w związku z awarią na sieci wodociągowej spowodowaną pracami firmy zewnętrznej, w dniu dzisiejszym mogą występować chwilowe przerwy w dostawie wody lub spadki ciśnienia w miejscowościach: Dębska Kuźnia, Dębie, Lędziny, Chrząstowice i...

czytaj dalej

GMINA CHRZĄSTOWICE- KOMUNIKAT

W związku z komunikatem Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu o braku przydatności wody do spożycia z ujęcia lokalnego w Ośrodku Szkoleniowo -Wypoczynkowym "Suchy Bór" przy ul. Pawlety 26 w Suchym Borze, Plada Sp. z o.o. informuje, że komunikat dotyczy jedynie...

czytaj dalej

Nowy E-BOK


Zapraszamy do skorzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta!

Zaloguj się już dziś!

This will close in 0 seconds