eBOK

zaloguj się

533 300 380

telefon alarmowy

Zmiana taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łubniany na okres 3 lat

kwi 21, 2023

Decyzją Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak GL.RZT.70.16.2023, w miesiącu kwiecień 2023 zmianie ulegną stawki cen i opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Łubniany. Decyzja związana jest z podwyższeniem opłat za odbierane ścieki z terenu gminy przez Wodociągi i Kanalizację w Turawie Sp. z o.o.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-rzt-70-16-2023.html

Zobacz też

GMINA ŁUBNIANY- USZKODZENIE HYDRANTU

W dniu dzisiejszym z powodu uszkodzenia hydrantu w miejscowości Łubniany przy ul. Ks.Karola Łysego mogą występować spadki ciśnienia wody , niestety sprawca zdarzenia uciekł powodując straty kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli ktoś był świadkiem lub posiada w tym...

czytaj dalej

GMINA CHRZĄSTOWICE – USZKODZENIE HYDRANTU

Z powodu uszkodzenia hydrantu w miejscowości Chrząstowice przy ul. Ozimskiej 32 mogą występować spadki ciśnienia wody. Niestety sprawca zdarzenia uciekł, powodując straty wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych stąd prosimy, jeśli ktoś był świadkiem zdarzenia o...

czytaj dalej

Nowy E-BOK


Zapraszamy do skorzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta!

Zaloguj się już dziś!

This will close in 0 seconds