eBOK

zaloguj się

533 300 380

telefon alarmowy

Aktualności

zobacz więcej

GMINA ŁUBNIANY- USZKODZENIE HYDRANTU

W dniu dzisiejszym z powodu uszkodzenia hydrantu w miejscowości Łubniany przy ul. Ks.Karola Łysego mogą występować spadki ciśnienia wody , niestety sprawca zdarzenia uciekł powodując straty kilkudziesięciu tysięcy złotych. Jeśli ktoś był świadkiem lub posiada w tym...

czytaj dalej

Przyłącza

Wodomierze

Jakość wody

Taryfy

Wnioski

O Nas

Jesteśmy doświadczonym i cenionym wykonawcą

Jesteśmy doświadczonym i cenionym wykonawcą w dziedzinach budownictwa, eksploatacji oraz zarządzania systemami wodociągowo- kanalizacyjnymi. Główne obszary działalności firmy to budownictwo infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska, eksploatacja-konserwacja sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, administracja systemów zaopatrzenia wodę i odbioru-przesyłu-oczyszczania ścieków oraz gospodarka odpadami powstającymi w cyklach dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Nasze osiągnięcia w 2022 roku

m3 dostarczonej wody

usunięte awarie

wymienionych wodomierzy

Nasza oferta

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Budowy sieci i instalacji sanitarnych w tym:

 • grawitacyjnych kolektorów sanitarnych, przemysłowych, deszczowych;
 • sieci ciśnieniowych wodociągowych, ppoż., przemysłowych oraz sanitarnych;
 • wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ppoż. oraz centralnego ogrzewania;
 • przyłączy wod-kan.

Budowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w tym:

 • przepompowni i tłoczni ścieków;
 • stacji uzdatniania wody;
 • stacji pomp i stopni pompowych;

Czyszczenie rurociągów i zbiorników w tym:

 • wysokociśnieniowe czyszczenie rurociągów grawitacyjnych i tłocznych;
 • wysokociśnieniowe czyszczenie zbiorników i osadników z odpompowaniem osadów;
 • czyszczenie zbiorników sanitarnych bezodpływowych;
 • czyszczenie instalacji i pionów sanitarnych; – usuwania kamienia i innych stałych osadów ze ścian rurociągów;
 • usuwanie zatorów kanalizacji;
 • inne prace samochodami specjalistycznymi ssąco-płuczącymi.

Remonty sieci i urządzeń wod-kan. w tym:

 • usuwanie awarii rurociągów metodami tradycyjnymi;
 • naprawy bezwykopowe rurociągów (pakery, craking, relining, rękawy żywiczne);
 • chemiczne uszczelnianie studni i zbiorników żelbetowych;
 • wymiana i konserwacja pomp.

Inspekcja CCTV rurociągów w jakości cyfrowej

Poprzez pozyskiwanie i organizację odpowiednich narzędzi do prowadzenia gospodarki wod-kan. w każdym segmencie tej działalności, udało nam się stworzyć modele zarządzania, które zarówno w dostawach usług dla przemysłu jak i indywidualnych odbiorców, pozwalają zachować stabilną równowagę pomiędzy trzema składowymi tj.:

 • zaspokojeniem potrzeb odbiorcy;
 • ochroną środowiska;
 • ceną usługi;
 • a niezbędnymi dla osiągnięcia efektywnego i konkurencyjnego poziomu usług.

W oparciu o posiadane decyzje i pozwolenia firma PLADA prowadzi odbiór i transport odpadów:

 • stałych w kontenerach KP7;
 • ciekłych w beczkowozach o pojemności 6-12m3

Głównymi gałęziami tej działalności są odbiór i utylizacja:

 • odpadów komunalnych i gruzu
 • nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników przydomowych,
 • osadów z oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych;
 • odbiór odpadów z kratki i zawartości piaskowników.

Nowy E-BOK


Zapraszamy do skorzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta!

Zaloguj się już dziś!

This will close in 0 seconds