eBOK

zaloguj się

533 300 380

telefon alarmowy

Aktualności

zobacz więcej

GMINA CHRZĄSTOWICE – USZKODZENIE HYDRANTU

Z powodu uszkodzenia hydrantu w miejscowości Chrząstowice przy ul. Ozimskiej 32 mogą występować spadki ciśnienia wody. Niestety sprawca zdarzenia uciekł, powodując straty wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych stąd prosimy, jeśli ktoś był świadkiem zdarzenia o...

czytaj dalej

Przyłącza

Wodomierze

Jakość wody

Taryfy

Wnioski

O Nas

Jesteśmy doświadczonym i cenionym wykonawcą

Jesteśmy doświadczonym i cenionym wykonawcą w dziedzinach budownictwa, eksploatacji oraz zarządzania systemami wodociągowo- kanalizacyjnymi. Główne obszary działalności firmy to budownictwo infrastruktury komunalnej i ochrony środowiska, eksploatacja-konserwacja sieci urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, administracja systemów zaopatrzenia wodę i odbioru-przesyłu-oczyszczania ścieków oraz gospodarka odpadami powstającymi w cyklach dostarczania wody i odprowadzania ścieków.

Nasze osiągnięcia w 2022 roku

m3 dostarczonej wody

usunięte awarie

wymienionych wodomierzy

Nasza oferta

Oferujemy profesjonalne usługi w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej

Budowy sieci i instalacji sanitarnych w tym:

 • grawitacyjnych kolektorów sanitarnych, przemysłowych, deszczowych;
 • sieci ciśnieniowych wodociągowych, ppoż., przemysłowych oraz sanitarnych;
 • wewnętrznych instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, ppoż. oraz centralnego ogrzewania;
 • przyłączy wod-kan.

Budowy urządzeń zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w tym:

 • przepompowni i tłoczni ścieków;
 • stacji uzdatniania wody;
 • stacji pomp i stopni pompowych;

Czyszczenie rurociągów i zbiorników w tym:

 • wysokociśnieniowe czyszczenie rurociągów grawitacyjnych i tłocznych;
 • wysokociśnieniowe czyszczenie zbiorników i osadników z odpompowaniem osadów;
 • czyszczenie zbiorników sanitarnych bezodpływowych;
 • czyszczenie instalacji i pionów sanitarnych; – usuwania kamienia i innych stałych osadów ze ścian rurociągów;
 • usuwanie zatorów kanalizacji;
 • inne prace samochodami specjalistycznymi ssąco-płuczącymi.

Remonty sieci i urządzeń wod-kan. w tym:

 • usuwanie awarii rurociągów metodami tradycyjnymi;
 • naprawy bezwykopowe rurociągów (pakery, craking, relining, rękawy żywiczne);
 • chemiczne uszczelnianie studni i zbiorników żelbetowych;
 • wymiana i konserwacja pomp.

Inspekcja CCTV rurociągów w jakości cyfrowej

Poprzez pozyskiwanie i organizację odpowiednich narzędzi do prowadzenia gospodarki wod-kan. w każdym segmencie tej działalności, udało nam się stworzyć modele zarządzania, które zarówno w dostawach usług dla przemysłu jak i indywidualnych odbiorców, pozwalają zachować stabilną równowagę pomiędzy trzema składowymi tj.:

 • zaspokojeniem potrzeb odbiorcy;
 • ochroną środowiska;
 • ceną usługi;
 • a niezbędnymi dla osiągnięcia efektywnego i konkurencyjnego poziomu usług.

W oparciu o posiadane decyzje i pozwolenia firma PLADA prowadzi odbiór i transport odpadów:

 • stałych w kontenerach KP7;
 • ciekłych w beczkowozach o pojemności 6-12m3

Głównymi gałęziami tej działalności są odbiór i utylizacja:

 • odpadów komunalnych i gruzu
 • nieczystości płynnych z bezodpływowych zbiorników przydomowych,
 • osadów z oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych;
 • odbiór odpadów z kratki i zawartości piaskowników.

Nowy E-BOK


Zapraszamy do skorzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta!

Zaloguj się już dziś!

This will close in 0 seconds