eBOK

zaloguj się

533 300 380

telefon alarmowy

ZMIANA TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI NA TERENIE GMINY CHRZĄSTOWICE

kwi 15, 2024

Informujemy, że decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie od dnia 23.04.2024 r. zmianie ulegną stawki opłat za odprowadzone nieczystości na terenie Gminy Chrząstowice, zatwierdzone decyzją C.RZT.70.15.2024. Zmiany cen podyktowane są wzrostem kosztów odprowadzania nieczystości do oczyszczalni ścieków w m. Opole.

https://wodypolskie.bip.gov.pl/taryfy/rzgw-w-gliwicach-taryfy/decyzja-gl-rzt-70-15-2024.html

Zobacz też

GMINA CHRZĄSTOWICE – USZKODZENIE HYDRANTU

Z powodu uszkodzenia hydrantu w miejscowości Chrząstowice przy ul. Ozimskiej 32 mogą występować spadki ciśnienia wody. Niestety sprawca zdarzenia uciekł, powodując straty wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych stąd prosimy, jeśli ktoś był świadkiem zdarzenia o...

czytaj dalej

Nowy E-BOK


Zapraszamy do skorzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta!

Zaloguj się już dziś!

This will close in 0 seconds